Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

ATG 3 waterways kitchen faucet -888 Plus

Hose dishwasher  integrated with RO ATG - 888 Plus
Substance List: Copper chrome
Type: hose dishwasher Kitchen built pots

Water Pressure: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Plating Cr / Ni high quality
textures in solid
Set luxurious and exquisite

manufacturer:  ATG

 

        

Sản phẩm khác

Địa chỉ