Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

ATG 3 waterways kitchen faucet -888 Plus

Hose dishwasher  integrated with RO ATG - 888 Plus
Substance List: Copper chrome
Type: hose dishwasher Kitchen built pots

Water Pressure: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
Plating Cr / Ni high quality
textures in solid
Set luxurious and exquisite

manufacturer:  ATG

  

  

Sản phẩm khác

Địa chỉ