Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

ATG induction hood - 999 Plus

1.Products Characteristics:

 • Deodorant size 70cm curved glass
 • Joystick 3 speed sensors
 • LED lighting (<= 1.5 W x 2)
 • Durable motor sealed box
 • Two Teflon-plated exhaust fans
 • Strainer aluminum detachable 5 class
 • Sleep Timer function: 15 minutes
 • Body Material: Stainless senior 
 • White heat resistant glass
 • Automatic notification of filter cleaning time (30 hours)
 • Automatic notification time instead of activated charcoal (300 hours)
 • Filtering the air
 • Option: activated carbon filter

2. Specifications:

 •  170W
 •  m3 / h
 •  <40db
 •  Ø150mm​
 • 00 x 500 x 950mm
 •  13kg

  

  

Sản phẩm khác

Địa chỉ