Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

HIGH-GRADE POT SET

1. Product features:​

The top layer in contact with food are stainless steel grade 304, better hygiene and food safety.

Pure aluminum core layer is dominated by rapid heat transfer and heat all around.

2.Specifications:

- Cookpot : 18cm/ca . 2.5Ltr

- Cookpot : 20cm/ca . 3.4Ltr

Cookpot : 24cm/ca 5.8Ltr

- Frypan : 28cm/ca .

- Mixing bowl : 24cm

- Mixing bowl : 21cm

 

       

1. Product features:​

The top layer in contact with food are stainless steel grade 304, better hygiene and food safety.

Pure aluminum core layer is dominated by rapid heat transfer and heat all around.

2. Specifications::

Boilers handle: Ø​16cm / ca. 1.8Ltr

Cookers: Ø​18cm / ca. 2.5Ltr

Cookers: Ø​20cm / ca. 3.4Ltr

Cookers: Ø​24cm / ca 5.8Ltr

Cookers: Ø​24cm / ca. 2.7Ltr

 

       

Địa chỉ