Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Hood ATG - 678

1.Products Characteristics:

 • Hood size 70cm
 • Joystick 3 speed sensors
 • LED lighting (2 × 2 W)
 • Durable motor sealed box
 • Two Teflon-plated exhaust fans
 • Strainer aluminum detachable 5 class
 • Sleep Timer function: 15 minutes
 • Body Material: Stainless steel 430 Premium
 • White heat resistant glass
 • Automatic notification of filter cleaning time (30 hours)
 • Automatic notification time instead of activated charcoal (300 hours)
 • Filtering the air
 • Option: activated carbon filter

2. Specifications:

 •  220W
 •  1000m3 / h
 •  <48dB
 •  Ø120mm
 • 00 x 280 x 331mm
 •  13kg

  

  

Sản phẩm khác

Địa chỉ