Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Hot and cold kitchen faucet ATG - 398 Plus

Hose dishwasher Dispenser ATG - 398 Plus
Substance List: Copper chrome 
Type: hose dishwasher Kitchen built pots 

Water Pressure 0.05 MPa ~ 0.75 MPa 
Plating Cr / Ni high quality 
textures in solid 
design to important and delicate 

manufacturer:  ATG

  

  

Sản phẩm khác

Địa chỉ