Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Hot and cold kitchen faucet ATG - 999 Plus

Hose dishwasher Dispenser ATG - 999 Plus
Substance List: Copper chrome
type: tap dishwasher Kitchen built pots

Water Pressure: 0:05 MPa ~ 0.75 MPa
Plating Cr / Ni high quality 
textures in solid 
design to important and delicate 

manufacturer: ATG

  

       

Sản phẩm khác

Địa chỉ