Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Senior Ministry Pot Diamond ATG -999Plus

1. Product features:​

The top layer in contact with food are stainless steel grade 304, better hygiene and food safety.

Pure aluminum core layer is dominated by rapid heat transfer and heat all around.

2.Specifications:

- Cookpot : 18cm/ca . 2.5Ltr

- Cookpot : 20cm/ca . 3.4Ltr

Cookpot : 24cm/ca 5.8Ltr

- Frypan : 28cm/ca .

- Mixing bowl : 24cm

- Mixing bowl : 21cm

 

       

Sản phẩm khác

Địa chỉ