Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Senior RB pots ATG-8246

Product code ATG-8246
   
 Planters  2 hole deviation
 Make  Sell ​​crafts
 Material  Premium Stainless Steel 304
 Thickness   thickness 8mm
 Depth pots  200 mm
 Size surface  820 * 460 mm
 Size carved stone  800 * 440 mm

  

  

Sản phẩm khác

Địa chỉ