Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

SMS55TI68E Seri 6 DISHWASHER

1. Product Details :

Independent dishwasher

Energy standard: A +++ Europe

Capacity: 8 sets of dishes

2 compartments

Large LED display screen

Timer 1-24 hours

Child lock

8 washing programs:

Deep wash, pot and pot wash, normal wash, ECO wash, glassware wash, 90 minute wash, 45 minute quick wash and fruit wash, soak mode

Drying with high temperature enhancement and sterilization

2.Specifications:

Noise level: <45db ultrasonic

Voltage: 220-240V ~ 50Hz

Power consumption: About 0.65Kwh / wash

Maximum water consumption: About 7 liters / wash

Product size: 500R x 550S x 595C

 

       

Sản phẩm khác

Địa chỉ