Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

STAINLESS STEEL SINK

Product code  ATG 8245
   
 planters  2 hole deviation 
 Make  Sell ​​crafts
 Material  Premium ice
 Thickness   20mm thickness
 Depth pots  200 mm
 Size surface  820 * 450 mm
 Size carved stone  800 * 430 mm

 

  

  

Product code ATG-8246
   
 Planters  2 hole deviation
 Make  Sell ​​crafts
 Material  Premium Stainless Steel 304
 Thickness   thickness 8mm
 Depth pots  200 mm
 Size surface  820 * 460 mm
 Size carved stone  800 * 440 mm

  

  

Địa chỉ